תמחיר

תמחיר

תמחיר הוא אחד הכלים בחשבונאות אשר תפקידו לסייע בחישוב, בניתוח וברישום עלויות של מוצרים או שירותים עבור יחידת ייצור . התמחיר, במסגרתו נערך ניתוח העלויות, מסייע בניתוח שיעור הרווחיות ומהווה בסיס אפשרי לקביעת מחירי המכירה של המוצר או השירות. ניהול תמחיר בעסק מסייע באספקת מידע שוטף וחשוב להנהלה בנוגע לעלויות הייצור ורמת הרווחיות בעסק עבור יחידת ייצור מוגדרת. התמחיר משמש גם ככלי פיקוח ובקרה ומאפשר לשפר את רמת היעילות התפעולית בעסק.

עלויות הייצור מתחלקות למספר קטגוריות:

עלות ישירה

זוהי העלות המשויכת באופן ישיר ליחידת הייצור, למשל חומר גלם. שינוי בכמויות או במחיר חומר הגלם ישנו את עלות הייצור.

עלות עקיפה

זו העלות אשר לא ניתן ליחס באופן ישיר לעלות הייצור. למשל: ארנונה, שכ"ד.

העלויות העקיפות מתחלקות לשני סוגים:

  • עלות משתנה – עלות משתנה כפונקציה של הייצור. למשל: חשמל למכונת הייצור.
  • עלות קבועה – עלות שאינה משתנה כפונקציה של הייצור. למשל: שכ"ע, פחת וכד'.

מטרות התמחיר הינן:

  • קביעת עלות ליחידת תוצר/שרות
  • פיקוח על עלויות ומדידת יעילות
  • תכנון ותקצוב
  • מדידת רווחיות לפי מוצרים ובחינת כדאיות

התמחיר מהווה כלי ניהולי חשוב המסייע בניתוח עלויות ובקבלת החלטות. ניהול תמחיר על בסיס שוטף מסייע בין היתר גם בקביעת מחירי המכירה ובניתוחי רווחיות. תמחיר ראוי כולל מיפוי מלא ומדויק של כל העלויות הכרוכות בייצור כולל העלויות הקבועות והעקיפות בייצור. ייעוץ פיננסי מתמקד בין היתר בסיוע בניהול התמחיר בעסק. גם בתוכנית עסקית יש לכלול התייחסות ראויה להיבטי תמחיר.