תזרים מזומנים

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועות של כסף מיחידה עסקית ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. כל הפעילויות הנעסות בעסק, המצליחות והפחות תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועות של כסף מיחידה עסקית ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. כל הפעילויות הנעסות בעסק, המצליחות והפחות מצליחות, מתנקזות ומקבלות ביטוי ב"תזרים המזומנים". העסק מממן את פעילותו ממספר מקורות הכוללים בדר"כ את הבנקים, לקוחות וספקים. התזרים משמש לתכנון תקציבי, ניהולי, חישובי ריווחיות ועוד. תזרים טוב מגשר בין התשלומים לתקבולים על פני ציר הזמן ומוודא שאין חריגות מעבר לאלו שהעסק יכול לממן. 

תזרים מזומנים גרוע יוצר מחסור בכסף נזיל יכול לגרום לחברה ריווחית להגיע לפשיטת רגל.

בעלי עסקים רבים נוטים להעביר את כל הטיפול בנושא הפיננסי לרואה החשבון. ברם, בדרך כלל, רואה החשבון אינו חלק אינטגרלי מהעסק ועוסק יותר בטיפול בהתנהלות מול רשויות המס ולא בתחזית הפיננסית של העסק.

ניהול נכון של הדוח, כולל "תחזית לתקופה הקרובה" (בדרך כלל בין שלושה לשישה חודשים) מאפשר לבעל העסק לתכנן באופן יעיל את התנועות הכספיות שלו ולהימנע ממצב שבו למרות שהעסק ריווחי, אין בעסק מספיק כסף המאפשר את המשך קיומו.

תזרים המזומנים משמש את העסק ככלי תכנוני פנימי וככלי בקרה שוטף (עסקים מטבעם מנוהלים ברמה של אי וודאות). באמצעותו ניתן להיערך מראש לכל רמה של אי וודאות, כגון:

  • דחיית תשלומים.
  • פניות להקדמת תשלומים.
  • גיוס הלוואות גישור או הלוואות ארוכות. קל הרבה יותר לקבל הלוואה מגופים פיננסים כאשר בקשה זו מגובה בדוחות רלוונטיים (תזרים מזומנים חזוי) ומספיק זמן מראש ולא כאשר העסק נמצא כבר בקשיים.

בעל עסק זכור: המצב הקריטי ביותר של עסק הוא חוסר בתזרים המזומנים. עסק יכול להיות ריווחי ובעל פוטנציאל צמיחה, אבל תזרים מזומנים שלילי, יכול לגרום לסגירתו.

אנו ב"פתרונות" ננתח את נתוני העסק שלך, נדריך אותך בניהול בסיסי של תזרים מזומנים, נכוון אותך מקצועית ויחד ננתח את האפשרויות לשיפור הניהול הפיננסי ועבודה מול לקוחות וספקים לשמירה על תזרים מזומנים חיובי.