תוכניות עסקיות

תכניות עסקיות

תכנית העסקית הינה כלי עבודה חיוני לבחינת ההיתכנות הכלכלית להקמת עסק חדש וניתוח המצב בעסק קיים. התוכנית מאפשרת ליזם הבנה מה המצב הכלכלי של העסק ומאפשרת קבלת מימון להשקעות ו/או הון חוזר (אם נדרש), ע"י המערכות הבנקאיות ו/או קרנות מימון. תוכנית עסקית מאפשרת גם בחינת אפשרויות להכנסת שותף (פעיל או אסטרטגי) לעסק, שיפור והתייעלות. 

תוכנית עסקית מורכבת משני חלקים עיקריים: 

החלק התיאורטי

מציג את הרעיון, המטרה, הצורך,  המתחרים, היתרונות היחסיים של העסק אל מול מתחריו,  הלקוחות הפוטנציאליים, האיומים וההזדמנויות של הרעיון אל מול המתחרים ואת  ניתוח החולשות והחזקות של העסק.מטרת החלק התיאורטי של תוכנית עסקית הינה לספק הבנה מלאה ויסודית של המוצר או השירות, הסביבה העסקית בה העסק מתעתד לפעול ו/או פועל ותוכנית העבודה על כל שלביה. 

החלק הפיננסי

בוחן את פוטנציאל הרווחיות של העסק ואת ההיתכנות הפיננסית.  הנחות היסוד (שהונחו בחלק התיאורטי), מתורגמות למשמעויות הכספיות. טעויות בהנחות היסוד עשויות להביא לתוצאות שגויות לחלוטין ולגרום לבעל העסק לקבל החלטות לא נכונות בכל הקשור לאם ואיך להקים את העסק ו/או להתפתח.

התוכנית העסקית חשובה בשלושה צמתים

 1. שלב הקמת העסק.
 2. פעילות עסקית קיימת.
 3. גיוס מקורות מימון ו/או משקיעים.

עשרת הכללים להכנת תוכנית עסקית

 1. הגדרת המיזם באופן ברור ויסודי.
 2. זיהוי, לימוד והכרת שווקי היעד הפוטנציאליים אליהם מכוון העסק.
 3. לימוד המתחרים, השירותים והמוצרים שהם מספקים ורמת המחירים שלהם.
 4. זיהוי היתרונות היחסיים ביחס למתחרים.
 5. זיהוי החסרונות היחסיים ונקודות החולשה (לוודא שאינם קריטיים למיזם).
 6. קביעת תוכנית השיווק והמכירות (אלו גורמי חוסר הוודאות המשמעותיים ביותר).
 7. חלוקת הקמת המיזם לשלבים. קביעת יעדים ומטרות בכל שלב אליהם מתכוונים להגיע.
 8. פירוט עלויות ההקמה לכל אחד משלבי המיזם בנפרד.
 9. פירוט  מרכיבי ההוצאות (קבועות ומשתנות) לכל אחד משלבי המיזם.
 10. הכנת תוכנית בליווי יועץ מקצועי  שיעזור לחדד את הנקודות השונות ולכתוב את התכנית בצורה אובייקטיבית.

חשוב לזכור! הנייר סובל הכל, המציאות לא!

תוכנית עסקית יסודית, מפורטת ומקצועית תנטרל סיכונים אותם ניתן לצפות מראש ותאפשר להיערך אליהם מבעוד מועד עוד לפני הכניסה להשקעה כספית לצורך הקמת עסק או פעילות חדשה. 

אחד הסיכונים הנפוצים בהכנת תוכנית עסקית הוא חוסר האובייקטיביות של בעל העסק כלפי המיזם שהוא עצמו מקים. מטרת היועץ לשאול שאלות ודרישות  הבהרה איתן יאלץ בעל העסק להתמודד תוך מתן תשובות ברורות ומבוססות אשר יסתמכו על בדיקה יסודית של הנתונים.