הלוואות לעסקים

מימון

עסקים המממנים את הקמתם והרחבתם מתוך הפעילות השוטפת שלהם הינם נדירים. מרבית העסקים זקוקים לסיוע כספי בשלבים הבאים ב"חיי העסק":

  1. שלב ההקמה.
  2. שלב ההתרחבות.
  3. גישור על מצוקות נקודתיות. 

הסיבה  היא בעיקרה תזרימית: גם לעסק או למיזם רווחי דרוש זמן עד שהוא "מחזיק את עצמו", מתחיל לייצר הכנסות ולהרוויח. עד אז – עליו לממן השקעות, משכורות והון חוזר. 

מרבית העסקים מתבססים, בפעילותם העסקית, על מימון חיצוני. המימון יכול להגיע ממספר מקורות: 

  • אשראי בנקאי – הלוואות לטווח בינוני וארוך, הלוואות לטווח קצר  ומסגרות אשראי.
  • הלוואות חוץ בנקאית או הלוואות פרטיות.
  • גיוס משקיע או שותף.

מקורות המימון העומדים לרשות העסק, הינם רבים ומגוונים ויש להתאימם בהתאם לסוג העסק, הגדרות המימון (השקעות, הון חוזר, גישור וכד'), יכולת החזר וכד'. חלק ממקורות המימון הינם קרנות בנקאיות מסוגים שונים וחלקם ממקורות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.

קיימות קרנות ספציפיות המיועדות לעסקים שונים (עסקים בפריפריה, עולים חדשים, יזמים צעירים וכד'), בהן שיעורי הריבית נמוכים, ניתנת הקלה משמעותית בביטחונות הנדרשים ופריסת החזר ההלוואה הינה על פני תקופה ארוכה. התנאים למתן ההלוואות, בכל מקרה, כוללים הכנת תוכנית עסקית המעידה על כדאיות ההשקעה בעסק ורקע בנקאי "נקי" של היזם (אינו מוגבל בחשבון הבנק, ללא תביעות משפטיות וכד').

אנו בפתרונות, נתאים לכל עסק את ההלוואה המתאימה לו ביותר, נטפל בכל התהליך הנדרש (הגשת הבקשות, ליווי, הכנת תכנית עסקית וכד'),  כך שבעל העסק יוכל לקבל את המימון הנדרש בלוח זמנים הקצר ביותר  האפשרי