תכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

הישוב הכפרי מתמודד עם מגוון נושאים ודילמות:

 1. שמירה על אופי הישוב כישוב כפרי אטרקטיבי המותאם ועונה לצורכי ההווה.
 2. הזדקנות דור המייסדים.
 3. עידוד הבנים להישאר בישוב.
 4. קליטת משפחות צעירות.
 5. מהן המסגרות הנכונות לקליטת תושבים, וכיצד מגשרים על  הפערים בין הדורות.
 6. משברים חברתיים/קהילתיים.
 7. המשך עיבוד השטחים החקלאיים למרות הירידה במספר החקלאים הפעילים, הריווחיות מהחקלאות ומחירי מים גבוהים.
 8. סטטוס השטחים החקלאיים שאינם במשבצות הקבע.
 9. התמודדות עם החלטות רשות מקרקעי ישראל.
 10. עידוד הקמת מיזמים ותוכניות פיתוח שיתנו מענה לתעסוקות במרחב מבלי לפגוע באיכויות החיים.

אלו מקצת מהדילמות המעסיקות ישובים במגזר הכפרי. 

מסגרות התיישבותיות כפריות/חקלאיות במרחב הכפרי הינן מסגרות פורמליות (ברוב המקרים אגודות שיתופיות) הנדרשות להתמודד במגוון רחב של נושאים קיומיים יומיומיים. תכנון אסטרטגי וחשיבה ארוכת טווח הינם כלי תכנון חשובים המאפשרים למקבלי ההחלטות לגבש את מדיניות הפיתוח וההתמודדות עם הדילמות הרבות לקידום הקהילה ויכולתם להתמודד בתנאי אי וודאות.

אנו ב"פתרונות", נוביל יחד אתכם את התהליכים, ננתח את צורכי הישוב, נציע כלים להתמודדות ומתן פתרונות לטווח הקצר והארוך.

תהליכי העבודה יכללו את הפרמטרים הבאים:

 • מיפוי הישוב על כל מרכיביו: אמצעי הייצור, מצב דמוגרפי, מצב סטטוטורי וכד'.
 • הגדרה וגיבוש חזון הישוב, בשיתוף הקהילה.
 • קביעת יעדים מטרות לטווחי הזמן השונים.
 • ניתוח אופציות ואפשרויות מימוש אותם יעדים.
 • הכנת תוכנית רב שנתית.
 • הכוונה למקורות מימון אפשריים למימוש התוכניות בהתאם.