ליווי ישובים

ליווי ישובים

ניהול ישוב חקלאי במרחב הכפרי הינו תהליך מורכב המחייב ידע ומקצועיות.  ההתמודדויות הנדרשות עם מגוון הנושאים הקשורים לפיתוח הכפר והמרחב הכפרי מורכבים ודורשים שילוב בין כל המערכות הקשורות למרחב: רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים, רשם האגודות השיתופיות, תנועות מיישבות, משרדי החקלאות והתיירות, מועצות אזוריות ועוד.  ממשקי הפעילות בין אגודה שיתופית, החברים והגורמים השונים הינם רבים ודורשים ראיה רב מערכתית תוך ניתוח האפשרויות להשגת המטרות והיעדים. אגש"ח, הינה ישות כלכלית המחייבת (כמו כל עסק כלכלי), ניהול מקצועי.

רשימת  הנושאים/תחומים בהם נדרשת האגודה לפעול כוללים בין השאר:

 • הגדרות מטרות ויעדים לישוב וגיבוש תוכניות עבודה בהתאם.
 • ניהול קרקעות האגודה.
 • שימושי קרקע נכונים במסגרת התב"ע.
 • ניהול אמצעי הייצור של הישוב.
 • הכוונת יזמים לפיתוח מיזמים חדשים.
 • מימוש השימושים השונים בתב"ע: משקיים, תיירותיים, מלאכה וכד' לרווחת האגודה וחבריה.
 • שמירה על רכוש האגודה וניצולו בצורה האופטימאלית.
 • המלצות בנושא פל"ח.
 • ניהול תקציב האגודה.
 • פעילויות בתחום המוניציפאלי הפנים ישובי.
 • קליטת משפחות  לאגודה החקלאית.

"פתרונות", מציעה לישובים, מודל עבודה, אשר יתן בידי האגודות כלי ניהול מקצועיים בסביבת המרחב הכפרי.

מודל העבודה מתחלק לשני שלבים 

שלב א': ניתוח ואבחון צרכי הישוב.

שלב ב': ליווי והכוונה מקצועית. 

שלב א': 

 1. אבחון כולל של הישוב
  • פירוט אמצעי הייצור ובחינת תרומתם הכספית
  • סקר רכוש האגודה והמודלים הקיימים למקסם רווחים מאותם נכסים.
  • ניתוח תקציב האגודה.
  • סקירה דמוגרפית של חברי האגודה, כולל דור המשך.
  • פוטנציאל צמיחה של הישוב ואמצעי הייצור הן ברמת האגודה והן ברמת הפרט.
  • הגדרות מטרות ויעדים ברמת האגודה והפרט.
  • בחינת ההתנהלות הארגונית והתאמתה לאופי ויעדי האגודה.
  • המלצות ותוכנית עבודה בהתאם.
 2. הצגת המסקנות ותוכניות העבודה ואישורן באסיפה הכללית.

שלב ב':

 • ליווי, הנחיית הוועדים למימוש התוכנית.
 • מעקב ביצוע, כולל עדכון שוטף של הנתונים והתאמתם לסביבת העבודה המשתנה.