פרופיל העסק והשותפים

"פתרונות" יזום, ייעוץ, ניהול פרויקטים, הינה שותפות שתחומי פעילותה כוללים מתן פתרונות מקצועיים לפרויקטים ומיזמים בתחומי התיירות, החקלאות וההתיישבות.

צוות המשרד כולל שני שותפים, בעלי ניסיון וידע רב בתחומי ההתיישבות, הכלכלה, התיירות והמימון. כל פרויקט  נבחן בראייה רב מערכתית , תוך ניתוח אפשרויות מימושו ובדיקת הכדאיות הכלכלית בהתאם.

התחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו הינם:

  • הכנת פרוגרמות חקלאיות (אזוריות וישוביות) לשינויים בתקני נחלות (מספר וגודל) ואישורן בועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות.
  • תוכניות פיתוח פנים ישוביות (אזורים משקיים, ניהול משאבי הישוב). ניתוח כלכלי/עסקי (הן לאגודות והן לחקלאים בודדים).
  • תיירות – תוכניות אב, תוכניות פיתוח, פרוגרמות ויעוץ תיירותי לתב"עות. הבחינות כוללות התייחסות מעמיקה להבטים התיירותיים: פוטנציאל, הגדרת המוצר, קהלי יעד, השפעות סביבתיות ולמשמעויות הכלכליות של המוצר התיירותי המוצע (התכנות).
  • סיוע בגיוס המשאבים הנדרשים להקמת הפרויקטים (מענקי מפעל מאושר, קרנות והלוואות בנקאיות).
  • הכנת תוכניות עיסקיות לניתוח מצב העסק ולצורך קבלת הלוואות.

ניסיון של שנים רבות במערכות הציבוריות העוסקות בתחומי הפעילות (חטיבה להתיישבות, משרדי התיירות החקלאות והתמ"ת, רמ"י וכד'), יחד עם השכלה פורמאלית בתחומים הרלוונטיים, מעניקים לנו את היתרון והיכולת לתת מענים מקצועיים למגוון רחב של נושאים. במהלך עבודתנו בשירות הציבורי, בחנו, שפטנו וליווינו ישובים ופרויקטים המאפיינים את המגזר הכפרי (קיבוצים, מושבים ופרויקטים אזוריים), בתחומי החקלאות, תיירות ותעשיה בשת"פ עם משרדי הממשלה השונים. נחשפנו למגוון רחב של מיזמים, ועקבנו אחר התוצאות העסקיות של המיזמים השונים.  ליוונו והנחנו את היועצים השונים בפרויקטים ובתהליכים באגודות השיתופיות.

"פתרונות" הוקמה בשנת 2005  ועוסקת  במגוון רחב של פרויקטים, בחינות כדאיות, ניתוחים כלכליים, הכנת תיקים עסקיים, חונכויות, ייעוץ לאגודות שיתופיות, הכנת פרוגרמות יישוביות, וקידום מיזמים תיירותיים.  המשרד פועל ומכיר היטב את המאפיינים הכלל התיישבותיים, נגיש ומכיר את המערכות הממשלתיות והציבוריות.  

פרופיל אישי של השותפים:

הדס מרקוס

תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון MBA ולימודי יעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש. לומדת תואר שני בתכנון ופיתוח משאבי תיירות באוניברסיטת חיפה (מסלול מחקרי).

עבודתה בבנק בתחום האשראי, בחטיבה להתיישבות כמלווה ישובים ובהמשך מנהלת מדור תקציב, הקנו לה ניסיון רב במגוון היבטים כלכליים (בדגש על הסקטור ההתיישבותי). תפקידה כסגנית מנהל חבל הצפון ומנהלת אזור הגליל בחטיבה להתיישבות כלל ריכוז תוכניות אסטרטגיות ותוכניות פיתוח, פרויקטים תיירותיים, תעשייתיים, חקלאים והרחבות ישובים, תוך תיאומים בין משרדי הממשלה השונים . שימשה בתפקיד מנכ"ל עמותת תיירות גולן, עסקה בפיתוח תיירותי אזורי, וליווי מיזמים תיירותיים. בעלת ניסיון והכרות מעמיקה של ענף התיירות.

חברה כדירקטורית בדוגל (לונה גל בכנרת) ובעבר בחברה ממשלתית (אשרא).

יועצת מוכרת ע"י משרדי החקלאות, הכלכלה והתיירות.

יהודה גואלמן

מהנדס בוגר הטכניון Bsc בהנדסה חקלאית ולימודי מנהל עסקים וניהול כללי, בעל ניסיון רב מעבודתו בסוכנות היהודית ובחטיבה להתיישבות כמנהל מדור ביצוע/ הנדסה של מחוז הצפון וכמנהל חבל הגולן. במהלך עבודתו ריכז הקמת פרויקטים רבים בתחומי הבניה, הפיתוח, התיירות, התעשייה והחקלאות, עסק בפיתוח האזורי והפיתוח היישובי, קהילתי, חברתי של הרחבות ישובים ובתחומים נוספים כולל קשר ישיר עם גופים ציבוריים שונים ברמה המקומית וברמה הארצית.

מומחה בתחומי הייעוץ ההתיישבותי, העסקי, התיירותי ועוסק בליווי מיזמים במגוון נושאים.

יועץ מוכר ע"י משרדי החקלאות והתיירות .

לקוחות ציבוריים שביצענו עבורם עבודות